Februar 2019

2019 Spring Course Schedule - Četvrtak, Februar 14, 2019 - 15:03
Odbrana završnog diplomskog rada: Emir Hodžić - Četvrtak, Februar 7, 2019 - 11:32
K O N K U R S za izbor u naučnonastavna zvanja - Četvrtak, Februar 7, 2019 - 09:52
Odbrana završnog M.A. rada: Mahamat Adoum Baraka - Utorak, Februar 5, 2019 - 16:41
Odbrana završnog M.A. rada: Sümeyra Akçakıl - Utorak, Februar 5, 2019 - 13:46
Odbrana završnog M.A. rada: Sabina Hajrović - Utorak, Februar 5, 2019 - 13:39